Naučite se ljubezni do sebe

s tem, da svoje telo

spoštujete